ارائه خدمات ایمن با رعایت استانداردها و به کارگیری تجهیزات و امکانات به روز و نیروی متخصص با محوریت بیمار را رسالت خود می داند.
سازمان بیمه سلامت ایران
سازمان تامین اجتماعی
بیمه ایران
شرکت بیمه البرز
بیمه ایران
بیمه آسیا
ازمان کمک رسان ایران
بیمه نوین
بیمه سینا
بانک سینا
بانک ملت
بانک تجارت
بانک رفاه ایران
بیمه کوثر
بیمه سرمد