ارائه خدمات ایمن با رعایت استانداردها و به کارگیری تجهیزات و امکانات به روز و نیروی متخصص با محوریت بیمار را رسالت خود می داند.
معرفی مسئولین

آشنایی با مسئولین کلینیک اردیبهشت

دکتر مسعود سجادی

دکتر مسعود سجادی

نائب رئیس هیئت مدیره
متخصص بیهوشی
متخصص رادیولوژی

دکتر محمود دهقانی

عضو هیئت مدیره
متخصص بیهوشی
دکتر محمد یزدانی

دکتر محمد یزدانی

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل مرکز
استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و فلوشیپ پیوند کلیه
دکتر همایون عباسی

دکتر همایون عباسی

رئیس هیئت مدیره
متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری
دکترحمید مزدک

دکتر حمید مزدک

عضو هیئت مدیره
متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری
مجید خامسی پور

مجید خامسی پور

مدیر اجرایی
مدیریت خدمات بهداشتی – درمانی
دکتر نازنین هاشمی

دکتر نازنین هاشمی

مسئول فنی مرکز
متخصص بیهوشی
دکتر مسعودجعفری پور

دکتر مسعود جعفری پور

متخصص ENT
عضو هیئت مدیره