ارائه خدمات ایمن با رعایت استانداردها و به کارگیری تجهیزات و امکانات به روز و نیروی متخصص با محوریت بیمار را رسالت خود می داند.
معرفی پزشکان

پزشکان اورولوژی

دکترحمید مزدک

دکتر حمید مزدک

عضو هیئت مدیره
متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری
دکتر همایون عباسی

دکتر همایون عباسی

رئیس هیئت مدیره
متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری
دکتر محمد یزدانی

دکتر محمد یزدانی

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل مرکز
استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و فلوشیپ پیوند کلیه
متخصص رادیولوژی

دکتر مهرداد محمدی سیچانی

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری
دکتر محمدحسین ایزدپناهی

دکتر محمدحسین ایزدپناهی

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری
دکتر مسعود سجادی

دکتر مسعود سجادی

نائب رئیس هیئت مدیره
متخصص بیهوشی
دکتر اصغر قلمکاری

دکتر اصغر قلمکاری

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری
دکتر کیا نوری مهدوی

دکتر کیا نوری مهدوی

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری
دکتر امیرعلی دادخواه

دکتر امیرعلی دادخواه

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری
دکتر رسول هاشمی

دکتر رسول هاشمی

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری
دکتر پیمان صالحی

دکتر پیمان صالحی

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری
دکتر صالحی فرد

دکتر صالحی فرد

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری
متخصص رادیولوژی

دکتر محمد رجالی

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری
دکتر بابک جمشیدیان

دکتر بابک جمشیدیان

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری
متخصص رادیولوژی

دکتر محمدرضا قرائتی

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری
متخصص رادیولوژی

دکتر افشین تجلی

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری
دکتر مهتاب ضرغام

دکتر مهتاب ضرغام

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری
متخصص رادیولوژی

دکتر مریم امینی

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری
متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری

دکتر شهرزاد بنائی

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری
دکتر سعید بهجتی

دکتر سعید بهجتی

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری
متخصص رادیولوژی

دکتر عبداله عبدالهی

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری
متخصص رادیولوژی

دکتر امیررضا فکور

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری
متخصص رادیولوژی

دکتر ایمان قناعت

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری
متخصص رادیولوژی

دکتر حمیدرضا ضیاء

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری
دکتر سیلانی

دکتر سیلانی

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری