ارائه خدمات ایمن با رعایت استانداردها و به کارگیری تجهیزات و امکانات به روز و نیروی متخصص با محوریت بیمار را رسالت خود می داند.
معرفی پزشکان

پزشکان جراح ENT

دکتر صفاری طاهری

دکتر صفاری طاهری

متخصص ENT
متخصص رادیولوژی

دکتر معتمدی

متخصص ENT
دکتر پور صیرفی

دکتر پور صیرفی

متخصص ENT
دکتر محمد طرزی

دکتر محمدرضا طرزی

متخصص ENT
دکتر مسعودجعفری پور

دکتر مسعود جعفری پور

متخصص ENT
عضو هیئت مدیره