ارائه خدمات ایمن با رعایت استانداردها و به کارگیری تجهیزات و امکانات به روز و نیروی متخصص با محوریت بیمار را رسالت خود می داند.
معرفی پزشکان

پزشکان جراح پلاستیک

دکتر مهرداد ادیب پارسا

دکتر مهرداد ادیب پارسا

فوق تخصص جراح پلاستیک
دکتر شهاب خسروی

دکتر شهاب خسروی

فوق تخصص جراح پلاستیک
متخصص رادیولوژی

دکتر کامران بابایی

فوق تخصص جراح پلاستیک
متخصص رادیولوژی

دکتر محمدرضا عسگرزاده

فوق تخصص جراح پلاستیک