ارائه خدمات ایمن با رعایت استانداردها و به کارگیری تجهیزات و امکانات به روز و نیروی متخصص با محوریت بیمار را رسالت خود می داند.
دپارتمان ها

دپارتمان مالی و اداری

دپارتمان مالی و اداری شامل بخش های زیر می باشد:

 

  • بخش حسابداری مالی
  • بخش پذیرش و ترخیص
  • بخش انبار و تدارکات
  • بخش بایگانی و مدارک پزشکی