ارائه خدمات ایمن با رعایت استانداردها و به کارگیری تجهیزات و امکانات به روز و نیروی متخصص با محوریت بیمار را رسالت خود می داند.
معرفی مسئولین

آشنایی با مسئولین کلینیک اردیبهشت

دکتر محمد یزدانی

دکتر محمد یزدانی

مدیر عامل مرکز
متخصص و جراح اورولوژی، فلوشیپ پیوند کلیه، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر همایون عباسی

دکتر همایون عباسی

رئیس هیئت مدیره
متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری
دکتر مسعود سجادی

دکتر مسعود سجادی

نائب رئیس هیئت مدیره
متخصص ارولوژی
دکتر مسعودجعفری پور

دکتر مسعود جعفری پور

عضو هیئت مدیره
متخصص ENT
متخصص رادیولوژی

دکتر محمود دهقانی

عضو هیئت مدیره
متخصص بیهوشی
دکتر نازنین هاشمی

دکتر نازنین هاشمی

مسئول فنی مرکز
متخصص بیهوشی
مجید خامسی پور

مجید خامسی پور

مدیر اجرایی
مدیریت خدمات بهداشتی – درمانی