ارائه خدمات ایمن با رعایت استانداردها و به کارگیری تجهیزات و امکانات به روز و نیروی متخصص با محوریت بیمار را رسالت خود می داند.

پزشکان اورولوژی

پزشکان بیهوشی

پزشکان جراح پلاستیک

پزشکان جراح عمومی

پزشکان رادیولوژی

پزشکان جراحی فک وصورت

پزشکان جراحی ENT