ارائه خدمات ایمن با رعایت استانداردها و به کارگیری تجهیزات و امکانات به روز و نیروی متخصص با محوریت بیمار را رسالت خود می داند.

رادیولوژی دیجیتال

دستگاه رادیولوژی X-RAY  مدل DONG-KONG کره ای
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه
خانم دکتر نجفی ساعت 10 الی 13
خانم دکتر نجفی ساعت 10 الی 13
-
خانم دکتر نجفی ساعت 10 الی 13
خانم دکتر نجفی ساعت 10 الی 13
خانم دکتر نجفی ساعت 10 الی 13
-
-
آقای دکتر باطنی ساعت 8 الی 13
آقای دکتر باطنی ساعت 8 الی 10
-
-

تلفن رزرو :
031-37861675

هر روز هفته

پزشک واحد :

  • سرکار خانم دکتر نجفی
  • جناب آقای دکتر باطنی
  •  

تماس با ما