ارائه خدمات ایمن با رعایت استانداردها و به کارگیری تجهیزات و امکانات به روز و نیروی متخصص با محوریت بیمار را رسالت خود می داند.
دپارتمان ها

واحد ریجی اسکن و توانبخشیEXMI

دستگاه Rigi Scan شناخته شده ترین و معتبرترین دستگاهی است که به تشخیص علت ناتوانایی جنسی آقایان کمک می کند.
یکی از کاربردهای مهم این دستگاه نیز در مواردی است که به علت مشکلات قانونی، فرد نیاز به اثبات توانایی جنسی یا اثبات ناتوانی جنسی خود دارد.
دستگاه Rigi Scan – Plus2 پیشرفته ترین دستگاه ریجی اسکن موجود است که در مرکز جراحی اردیبهشت در حال استفاده می باشد.

این دستگاه برای ایجاد تغییر در عملکرد عصبی شبکه لگنی به منظور تصحیح و درمان عملکرد این اعضا به کار می رود. جریانات الکتریکی که توسط این دستگاه به بدن بیمار اعمال می گردد سبب تقویت انقباضات اسفنکتری ( جهت درمان بی اختیاری ادراری) ، کاهش تحریک پذیری عضلات کف لگن ( جهت درمان دردهای مزمن لگنی ) و بهبود اختلالات ادراری خواهد شد. این دستگاه که عارضه ای از آن ثبت نگردیده جایگزین مناسبی برای نرومدولاسیون ساکرال است که در آن با ورود یک مفتول فلزی جریان الکتریسیته را در احشا و عضلات لگنی تغییر می دادند.

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه
ساعت 7 الی 17
-
ساعت 7 الی 17
-
ساعت 7 الی 17
-

تماس با ما