ارائه خدمات ایمن با رعایت استانداردها و به کارگیری تجهیزات و امکانات به روز و نیروی متخصص با محوریت بیمار را رسالت خود می داند.
دپارتمان ها

درمانگاه بیماری های پستان

غربالگری و تشخیص زود هنگام بیماری های پستان

تماس با ما