ارائه خدمات ایمن با رعایت استانداردها و به کارگیری تجهیزات و امکانات به روز و نیروی متخصص با محوریت بیمار را رسالت خود می داند.

اطلاعات عمومی

لطفا توجه فرمایید:

ساعت ملاقات از ساعت 15الی ….

 • لطفا قبل از تصمیم گیری برای بستری در بیمارستان جهت کسب اطلاع از هزینه بستری به واحد ترخیص مراجعه نمایید.
 • لطفا ازقبول هزینه های بستری از طرف بیمه تکمیلی خود آگاه باشید.
 • مسئولیت نگهداری از وسایل قیمتی بر عهده بیمار و همراه وی می باشد حتی الامکان از آوردن اشیای قیمتی خودداری نمایید.
 • پذیرش بیمار با مراجعه حضوری و ارائه دستور بستری و مدرک شناسایی معتبر انجام می پذیرد.
 • درصورت نداشتن دستور پزشک جهت بستری (با هماهنگی تلفنی پزشک معالج )و پس از تائید پزشک مربوطه این امر امکان پذیر است .
 • پذیرش بیمارستان از ساعت 6:30 صبح الی 19 عصر از طریق واحد پذیرش مرکزی واقع در طبقه همکف صورت می گیرد .
 • فتوکپی آخرین آزمایش ، سونوگرافی و پاتولوژی و…..
 • فتوکپی صفحه عکس دار دفترچه بیمار (2 سری)
 • فتوکپی دستور بستری در دفترچه بیمار (2سری)
 • ارائه معرفی نامه بیمه تکمیلی ترجیحا در زمان پذیرش و یا نهایتا تا قبل از ترخیص بیمار
 • در پذیرش کودکان حضور قیم قانونی و فتوکپی شناسنامه پدر الزامی می باشد.
 • تمامی اعمال جراحی برای افراد زیر 18 سال فقط با شناسنامه و حضور پدر انجام می گیرد.
 • اعمال زیبایی زنان برای افراد متاهل حضور همسر و شناسنامه الزامی و برای افراد مجرد حضور افراد درجه یک (پدر و مادر) با شناسنامه الزامی می باشد.
 • بیمار با ارائه مدارک فوق ، فرم مربوط به پذیرش را دریافت و تکمیل می نماید
 • دستبند شناسایی بیمار زمان بستری توسط پرسنل پذیرش تحویل بیمار و در زمان ترخیص و خروج بیمار از بخش توسط پرستار بخش از دست وی باز می شود
 • بیمار توسط خدمات بخش پذیرش به بخش مربوطه راهنمایی می شود
 • هر بیمار فقط می تواند یک همراه داشته باشد.
 • لطفا برای بیمار زن همراه خانم و برای بیمار مرد همراه آقا در بخش حضور داشته باشد.
 • ملاقات از ساعت 9 شب به بعد مطلقا ممنوع می باشد
 • هزینه همراه الزاما به معنای داشتن همراه است حتی اگر همراه ، شب به هر دلیلی حضور نداشته باشد هزینه همراه محاسبه خواهد شد
 • هزینه همراه جدا از هزینه غذا (صبحانه ، ناهار و شام) نمی باشد. در صورت عدم مصرف هر وعده غذایی از هزینه همراه کسر نخواهد شد.
 • به منظور حفظ حقوق دیگر بیماران ، مقررات ممنوعیت کشیدن سیگار در اتاق ها و اماکن عمومی را رعایت فرمایید.کشیدن سیگار در تمامی قسمت های بیمارستان ، سرویس بهداشتی  راهروها و … ممنوع است
 • آب جوش و چای و… در هر بخش به طور شبانه روزی موجود می باشد.

فلوچارت پذیرش بیماران را از لینک زیر مشاهده کنید.