ارائه خدمات ایمن با رعایت استانداردها و به کارگیری تجهیزات و امکانات به روز و نیروی متخصص با محوریت بیمار را رسالت خود می داند.

چرا ما بهترینیم؟

تلاش مرکز تخصصی و فوق تخصصی اردیبهشت همواره رضایت کامل بیماران و همراهان بیمار می باشد، همچنین همکاری با بهترین متخصصان و پزشکان موجود در اصفهان یکی از مزیت های این مرکز درمانی به شمار می آید.

مرکز تخصصی و فوق تخصصی جراحی اردیبهشت بر اساس آخرین استاندارد های مراکز درمانی ساخته و تجهیز گردیده است
  • اتاق های استاندارد – در کلیه بخش های مرکز
  • خدمات پزشکی 24 ساعته – بهترین متخصصان
  • مدیریت سازمان – روابط شفاف با کارکنان و بیماران و همراهان بیمار
  • ارائه خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت عالی– در کوتاهترین زمان ممکن
  • موقعیت مناسب – دسترسی راحت و آسان به مرکز برای بیماران

رسالت ما

ارائه خدمات ایمن با رعایت استانداردها و به کارگیری تجهیزات و امکانات به روز و نیروی متخصص با محوریت بیمار را رسالت خود می داند.

دیدگاه ما

ما همواره پذیرای پیشنهادات و انتقادات سازنده بیماران، خانواده آنها و کارکنان در فرآیند بهبود و رشد مرکز اردیبهشت می باشیم.

ماموریت ما

پزشكان و منابع انسانی این مرکز با استفاده از دانش حرفه ای، مهارت و رفتار سازگار با فرهنگ در جهت رشد و تعالی آن تلاش می کنند.

0 +

بیماران راضی

0 +

بخش های بهداشتی

0 +

انواع تحقیق

0 +

جوایز دریافتی