ارائه خدمات ایمن با رعایت استانداردها و به کارگیری تجهیزات و امکانات به روز و نیروی متخصص با محوریت بیمار را رسالت خود می داند.
معرفی پزشکان

پزشکان رادیولوژی

دکتر منیژه نجفی

دکتر منیژه نجفی

متخصص رادیولوژی

دکتر وحید باطنی

متخصص رادیولوژی