ارائه خدمات ایمن با رعایت استانداردها و به کارگیری تجهیزات و امکانات به روز و نیروی متخصص با محوریت بیمار را رسالت خود می داند.
اخبار
اخبار

سرطان پستان

به مناسبت ماه آگاهي بخشي در مورد سرطان پستان تيم كلينيك سرطان پستان مركز با همكاري شركت بيمه ايران جهت پرسنل خدوم  بيمه ايران در هتل عباسي اصفهان در تاريخ ١٣ مهرماه جلسه آشنايي با سرطان پستان را برگزار نمود؛ تشكر و قدرداني از تيم كلينيك سرطان پستان مركز

اخبار
اخبار

برگزاری مجمع عمومی

 برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در تاریخ 17 مرداد 98 با حضور اکثریت سهامداران