ارائه خدمات ایمن با رعایت استانداردها و به کارگیری تجهیزات و امکانات به روز و نیروی متخصص با محوریت بیمار را رسالت خود می داند.
بیمه خدمات رسان
سازمان تامین اجتماعی
بیمه ایران
شرکت بیمه البرز
بیمه ایران
پالایشگاه نفت اصفهان
کانون سر دفتران
اتوبوس رانی
بانک ملت
بانک تجارت
بانک رفاه ایران
بیمه کوثر
بیمه سرمد
بیمه آسیا
بیمه کارآفرین
ازمان کمک رسان ایران
بانک سینا
بیمه سینا
بیمه دی
بیمه آتیه سازان حافظ
بیمه تجارت نو
بیمه پارسیان
شهرداری
بیمه نیرو های مصلح

(فقط طرف قرارداد با سونوگرافی و رادیولوژی)