ارائه خدمات ایمن با رعایت استانداردها و به کارگیری تجهیزات و امکانات به روز و نیروی متخصص با محوریت بیمار را رسالت خود می داند.
دپارتمان ها

نمونه برداری تحت سونو

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه
-
-
آقای دکتر باطنی ساعت 8 الی 13
آقای دکتر باطنی ساعت 8 الی 10
-
-

تماس با ما