ارائه خدمات ایمن با رعایت استانداردها و به کارگیری تجهیزات و امکانات به روز و نیروی متخصص با محوریت بیمار را رسالت خود می داند.

خود مراقبتی درزنان

خودمراقبتی در زنان عبارت است از اقدام آگاهانه و برنامه ریزی شده زنان برای حفظ و ارتقای...

توصیه های تغذیه ای برای مادر باردار

شايد هيچ مرحله اي از زندگي انسان مانند دوران جنيني و پس از آن يعني دوران شيرخواري و...

سلامت زنان از بلوغ تا یائسگی

داروی توانبخشی یکی از بهترین اسرار در مراقبت های بهداشتی است. گرچه این تخصص به اندازه...

زگیل تناسلی

داروی توانبخشی یکی از بهترین اسرار در مراقبت های بهداشتی است. گرچه این تخصص به اندازه...

چرا سلامت زنان؟ (چرا رویکرد جنسیت محور به سلامت ؟)

داروی توانبخشی یکی از بهترین اسرار در مراقبت های بهداشتی است. گرچه این تخصص به اندازه...

بهداشت روان در دوران بارداري

داروی توانبخشی یکی از بهترین اسرار در مراقبت های بهداشتی است. گرچه این تخصص به اندازه...