ارائه خدمات ایمن با رعایت استانداردها و به کارگیری تجهیزات و امکانات به روز و نیروی متخصص با محوریت بیمار را رسالت خود می داند.
دپارتمان ها

واحد آزمایشگاه آسیب شناسی

تلفن رزرو :
031-37861672-4

(داخلی آزمایشگاه)
هر روز هفته

پزشک واحد :

  • سرکار خانم دکتر خوش خلق

تماس با ما