ارائه خدمات ایمن با رعایت استانداردها و به کارگیری تجهیزات و امکانات به روز و نیروی متخصص با محوریت بیمار را رسالت خود می داند.
معرفی پزشکان

پزشکان جراح ENT

دکتر مسعودجعفری پور

دکتر مسعود جعفری پور

متخصص ENT و زیبایی