ارائه خدمات ایمن با رعایت استانداردها و به کارگیری تجهیزات و امکانات به روز و نیروی متخصص با محوریت بیمار را رسالت خود می داند.
معرفی پزشکان

پزشکان جراح فک و صورت

دکتر غلامرضا فیروزه ای

دکتر غلامرضا فیروزه ای

متخصص جراح فک و صورت
دکتر بیژن موحدیان

دکتر بیژن موحدیان

متخصص جراح فک و صورت

دکتر بهنام خرمی

متخصص جراح فک و صورت

دکتر آرش گلستانه

متخصص جراحی فک و صورت