ارائه خدمات ایمن با رعایت استانداردها و به کارگیری تجهیزات و امکانات به روز و نیروی متخصص با محوریت بیمار را رسالت خود می داند.
معرفی پزشکان

پزشکان جراح پلاستیک

دکتر شهریار لقمانی

فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی
دکتر مهرداد ادیب پارسا

دکتر مهرداد ادیب پارسا

فوق تخصص جراح پلاستیک

دکتر حقوقی

متخصص زیبایی